Υπηρεσίες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί βασικό στοιχείο των επιχειρήσεων που θέλουν να διατηρήσουν ρυθμούς ανάπτυξης και εξέλιξης παράλληλους με την τάση της αγοράς.

Η διά βίου μάθησης, έχει ως στόχο να παράσχει στους εργαζόμενους της επιχείρησης τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα ,ή ρόλους στην επιχείρηση.

Η PLAN AHEAD με εξειδικευμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών, σχεδιάζει, εκπαιδεύει και αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο για την βελτίωση Τεχνικών Δεξιοτήτων, όσο και Προσωπικών Δεξιοτήτων.

 

Εκπαιδευτής, Εμπειρογνώμονες

Όλοι οι εκπαιδευτές της PLAN AHEAD, κατέχουν Ανώτατου Επιπέδου Ακαδημαϊκά και Επαγγελματικά προσόντα και Πιστοποιήσεις στο αντικείμενο διδασκαλίας τους.

Τεχνικές Δεξιότητες

Είναι ξεκάθαρο πως στην εποχή της τεχνολογίας, σε επίπεδο Τεχνικών Δεξιοτήτων, σήμερα στις περισσότερες επιχειρήσεις κυριαρχούν δεξιότητες σχετικές με την τεχνολογία και τον ψηφιακό κόσμο, όπως:

1. Microsoft 365 (Power User Specialist)

2. Digital Marketing

3. Social Media

4. E-commerce

5. Cloud computing & Networking (Fundamentals)

6. Διοίκηση Έργων (Project Management)

7. Οικονομικά για μη οικονομικούς

8. Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)

Προσωπικές Δεξιότητες

Οι προσωπικές δεξιότητες τις οποίες επιθυμούν οι επιχειρήσεις συνήθως είναι παρόμοιες, αν και καθώς ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο ψηφιακός, αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

1. Επικοινωνία & Πωλήσεις: Ελάχιστα προϊόντα πωλούνται μόνα τους, συνήθως οι πωλήσεις εξαρτώνται από την ικανότητα εργαζομένων να πείθουν τους καταναλωτές να αγοράσουν

2. Συνεργασία & Ομαδικότητα : Η ομαδική εργασία είναι το κλειδί κάθε επιτυχημένης επιχείρησης, γι’ αυτό όλο και περισσότερα έργα αιχμής απαιτούν ολοένα περισσότερο ανθρώπους με ομαδικό πνεύμα

3. Ηγεσία: Η πολύπλοκη διαδικασία με την οποία ένα πρόσωπο μπορεί να επηρεάσει ένα σύνολο εργαζομένων προς την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

4. Διαχείριση χρόνου: Η ικανότητα να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τον χρόνο σας είναι μια δεξιότητα που θα σας ωφελήσει σε όλη την επαγγελματική σταδιοδρομία σας.

5. Προσαρμοστικότητα: Ο σύγχρονος κόσμος μας αλλάζει ραγδαία, γι’ αυτό θα προοδεύσουν όσοι μπορούν να προσαρμόζονται αποτελεσματικά στα νέα περιβάλλοντα και σε νέες τεχνικές και τεχνολογίες

6. Δημιουργικότητα: Ενώ οι υπολογιστές και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, η δημιουργικότητα παραμένει ένα πολύτιμο ανθρώπινο χαρακτηριστικό.

Απευθυνθείτε σήμερα στους ειδικούς της PLAN AHEAD για να αναπτύξετε την ομάδα των εργαζομένων σας. Είναι ανάγκη περισσότερο από ποτέ, να έχετε εργαζόμενους με πιστοποιημένες τεχνικές γνώσεις.

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας;