Στρατηγικός Σχεδιασμός Marketing

  • Ανάλυση συμπεριφοράς πελατών-καταναλωτών
  • Ανάλυση Συμπεριφοράς Ανταγωνιστών
  • Εντοπισμός Δυνατών και Αδύνατων σημείων της επιχείρησής σας
  • Διείσδυση στην Αγορά

Digital Marketing

  • Δημιουργία Ιστοσελίδας
  • Δημιουργία e-shop
  • Social Media Marketing
  • Search Engine Optimization (SEO)

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας;