Εργατολογικά

Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό μας παρέχει συμβουλές σε κάθε εταιρία αλλά και σε κάθε ιδιώτη/εργαζόμενο σχετικά με τις εξελίξεις στην εργατική νομοθεσία.

Εργατολογικά

  • Εργατικά θέματα
  • Συνταξιοδοτικά-Ασφαλιστικά
  • Μισθολογικά
  • Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
  • Εκπροσώπηση ενώπιων αρμοδίων οργάνων
  • Μελέτη συμβάσεων εργασία

ΟΙ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΙ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ