Αποστολή βιογραφικού

Οφέλη και ανταμοιβές...

Αναζητούμε ικανούς υποψήφιους με όρεξη για εργασία και φιλοδοξία για προσωπική ανάπτυξη και καταξίωση.

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας, μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας χρησιμοποιώντας την φόρμα.